Народна библиотека ,,Ђура Јакшић“ Петровац " />

Mesto br. 0

Fotokonkurs ,,Sunce, knjiga i ja"

Народна библиотека ,,Ђура Јакшић“ Петровац на Млави организује

 

НАГРАДНИ ФОТО КОНКУРС ,,Сунце, књига и ја“

 

 

Пропозиције учешћа:

Тема:

Сунце, књига и ја

 

Позивамо све љубитеље фотографије да кроз своје објективе забележе омиљена места за читање у летњем периоду.

Учесницима се оставља слобода да, у складу са задатом темом, изразе своје идеје и испоље креативност.

 

ЦИЉ КОНКУРСА

 

Циљ конкурса је потрага за најлепшим фотографијама у циљу популаризације књиге и читања.

 

ОСНОВНЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ

 

 • На Фото конкурсу могу учествовати физичка лица из земље и иностранства, а учешће на конкурсу је бесплатно
 • На Конкурсу не могу учествовати запослени у Народној библиотеци ,,Ђура Јакшић“ Петровац на Млави
 • Послате фотографије остају у трајном власништву Народне библиотеке ,,Ђура Јакшић“
 • Фотографије које на себи имају потпис аутора неће бити прихваћене. У том смислу, молимо вас да обележене фотографије на овај начин не шаљете.
 • Фотографије које су продате другом лицу или коришћене у маркетиншке, хуманитарне или друге сврхе не могу бити део конкурса.
 • Организатор задржава право дисквалификације фотографија које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавештавања учесника.
 • Потребно је да запратите страницу Biblioteka ,,Đura Jakšić” Petrovac na Mlavi на фејсбук друштвеној мрежи.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ФОТОГРАФИЈЕ

 

 • Аутори могу да конкуришу са колор фотографијама у дигиталном облику и то са максимално 3 фотографије.
 • Фотографије морају бити у ЈПЕГ формату, до 10 mb и морају одговарати теми конкурса.

 

ПРИПРЕМА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФОТОГРАФИЈА

 

 • Фотографије морају бити изворне, без интервенција у виду монтаже или графичке обраде дела, које мењају композицију и елементе. Није дозвољена обрада фотографија, осим основне дигиталне обраде, попут уобичајене корекције боје / контраста.
 • Сви радови морају бити прописно обележени, тако што сваком раду аутор треба да дода своје име и презиме и локацију фотографисања приликом пријављивања

(нпр. Филип_Марковић_Суботица)

 

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ДОСТАВА ФОТОГРАФИЈА

 

Pок за слање радова је од 28. јуна 2021. до 10. септембра 2021. године.

 

Пријаве и фотографије шаљу се на имејл aдресу:

 

fotokonkurs.sunceknjigaija@gmail.com

 

У пољу садржаја електронске поште приликом слања фотографија ОБАВЕЗНО уписати:

 

 • име и презиме аутора
 • година рођења
 • место и држава пребивалишта
 • маил адресу
 • број телефона
 • место и годину настанка фотографије.

 

Учешће на конкурсу подразумева, да је учесник:

 

САГЛАСАН/НА ДА СЕ ЛИЧНИ ПОДАЦИ МОГУ КОРИСТИТИ У СВРХУ ФОТО КОНКУРСА.

 

ТАКОЂЕ, ДА УСТУПА ФОТОГРАФИЈЕ ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК АУТОРСКИХ ПРАВА НА СЛОБОДНО КОРИШЋЕЊЕ НАРОДНОЈ БИБЛИОТРЕЦИ ,,ЂУРА ЈАКШИЋ“ И ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА.

 

ИЗБОР ФОТОГРАФИЈА

 

 •    Стручни жири ће изабрати најкреативније фотографије.

 

 • Изложба најбољих фотографија и додела награда биће одржана на отвореном                 простору  у  складу  са  мерама  и   прописима   у  вези   са

окупљањем на јавним местима током пандемије. Накнадно  ћемо вас обавестити о датуму отварања изложбе.

 

АУТОРСКА ПРАВА

 • Сваки учесник конкурса мора бити аутор или носилац ауторских права за фотографију коју пријављује на конкурс.

 

 • Аутор се одриче надокнаде за репродуковање фотографија на сајту, друштвеним мрежама, публикацијама, каталозима, плакатима и другим штампаним материјалима       Народне библиотеке ,,Ђура Јакшић“.

 

 • Фотографије достављене организатору ради учешћа на конкурсу „Сунце, књига и ја“ се не враћају. Аутори уступају своје фотографије на коришћење  Народној библиотеци ,,Ђура Јакшић“ и одричу се права на било какву финансијску или другу накнаду.

 

 • Организатор не сноси одговорност за евентуално копирање, неовлашћено објављивање и сл. приспелих и објављених фотографија.

 

 

 • Све пријављене фотографије не смеју садржати никакво криминално дело/ активност, нити угрожавати грађанска права и законе. Такође, не смеју се кршити ауторска права, правила нити јавна својина или право на приватност било којег трећег лица. Забрањено је додавање лого-а, логотипа, “watermark”-а и сличних ознака на фотографијама.

 

 • Организатор није одговоран за све нетачне или непотпуне информације од стране учесника или могућих техничких и софтверских проблема wеб програма-апликације Конкуса, као ни за могуће проблеме у случају компјутерских вируса и других неовлашћених интервенција и осталих техничких проблема.

 

 • Организатор може користити приспеле радове у сврху популаризације књига и читања, без плаћања накнаде, задржавајући право прилагођавања, аранжирања, измене или обраде фотографије (у смислу припреме за објаву) без додатног одобрења или сагласности аутора.

Аутори су сагласни да њихове фотографије буду објављене на сајту, на друштвеним мрежама и штампаним медијима Народне библиотеке ,,Ђура Јакшић“ и својим учешћем   прихватају услове конкурса.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НАГРАЂЕНИХ И ПРЕУЗИМАЊЕ НАГРАДА

 

 • Организатор ће обавестити награђеног учесника телефоном или мејлом који је доставио о начину и времену преузимања награде, односно пружити све остале информације од значаја за остваривање права на награду.

 

 • Уколико награђени учесник прекрши правила конкурса, а нарочито ако се уздржи од достављања података од значаја за утврђивање идентитета приликом преузимања награде, Организатор неће извршити доделу награде том лицу.

 

ПУБЛИЦИТЕТ

 

 • Уколико остваре право на награду, учесници су сагласни да се њихови подаци о личности (име и презиме и место и држава пребивалишта) могу, од стране Организатора, објавити и користити у облику штампаног, звучног, фото и видео материјала, без плаћања било какве накнаде.

 

 • Узимањем учешћа у Конкурсу, учесници прихватају правила Конкурса и исказују сагласност да Организатор има право на експлоатацију свих података послатих електронском поштом, без накнаде, без било каквих ограничења и без обавезе прибављања додатних сагласности.

 

ИЗМЕНА ПРАВИЛА

 

 • Организатор задржава право на промену било које од навединих правила Конкурса, без претходног обавештавања корисника.

 

 • Измена правила мора бити јавно доступна у оквиру сајта Народне библиотеке ,,Ђура јакшић“

 

ПРЕКИД КОНКУРСА

 

 • Конкурс се може прекинути у случају више силе или непредвиђених околности о чему ће учесници бити обавештени путем писменог обавештења на сајту Народне библиотеке ,,Ђура Јакшић“.

 

 • Народна библиотека ,,Ђура Јакшић“ не одговара за евентуални прекид                конкурса.

KNJIGA MESECA
Pikvikov klub
Autor: Čarls Dikens
Izdavaštvo
REZULTATI KONKURSA ,,ĆIRILICA - OGLEDALO SRPSKE DUŠE" 2020/2021.
Autor:

PREPORUČUJEMO
Čitač
Autor: Trejsi Či