Zaposleni

 

  Direktor Nаrodne biblioteke „Đurа Jаkšić“ Petrovаc nа Mlаvi

Jadranka Grbinović

     Rođena je 18. decembra 1981. godine u Petrovcu na Mlavi. Osnovnu školu završila je u Ranovcu a srednju muzičku školu u Požarevcu. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti (FMU) u Beogradu i dobila zvanje diplomirani muzički pedagog. Kao profesor radila je u Kladovu i to: u OŠ „Vuk Karadžić“, Tehničkoj školi i Srednjoj školi „Sveti Sava“. Takodje, radila je i u OŠ „Svetozar Radić“ u Tekiji.

     Za vreme svog rada u prosveti, bila je član žirija na mnogim manifestacijama. Radila je sa pevačkim grupama folklornih ansambala GANIP iz Požarevca i ANIP iz Velikog Gradišta. Dirigent je hora srednjih škola u Kladovu. Jedan je od osnivača muzičkog sastava „Sveti Đorđe“. Član je udruženja učitelja u Kladovu.

     Od aprila 2017. godine obavlja funkciju direktora Narodne biblioteke „Đura Jakšić“ u Petrovcu na Mlavi. Daje svoj doprinos u mnogim segmentima kulturnih aktivnosti: organizovanju promocija, tribina, književnih večeri i drugih sadržaja. Udata je i živi u Ranovcu.

 

 

Violeta Milivojević

    Rođena je 26. avgusta 1970. godine u Petrovcu na Mlavi. Srednju učiteljsku školu završila je u Jagodini a Filološki fakultet u Beogradu. Diplomirala je u grupi srpska književnost i jezik. Prosvetnim radom  bavila se do 2002. godine, kada stupa na funkciju direktora  Narodne biblioteke „Đura Jakšić“ u Petrovcu na Mlavi.

     Kao diplomirani bibliotekar  vodi zavičajno odeljenje, organizuje književne večeri, tribine … Osim aktivnosti na organizaciji dešavanja u biblioteci i rada sa čitaocima, referent je  protivpožarne zaštite. Svojim najvećim uspehom smatra to što je majka troje dece.

 

 

Dijana Modrlanović

Rođena 19.06.1972. godine u Prijepolju gde je završila osnovnu i srednju školu. U Beogradu je završila Višu tehničku školu i diplomirala na fakultetu za poslovno industrijski menađžment. U Narodnoj biblioteci ,,Đura Jakšić" radi od decembra 2013. godine kao bibliotekar i obavlja računovodstvene poslove. Udata, majka dvoje maloletne dece.

dijanamodrlanovic@gmail.com

 

 

Ksenija Ilić

Rođena 17. decembra 1976. godine u Petrovcu na Mlavi. 2001. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odseku istorija umetnosti. Do 2007. godine radila u prosveti, kao profesor likovne kulture, a u Narodnoj biblioteci ,,Đura Jakšić" zaposlena je od marta 2007. godine, na radnom mestu diplomirani bibliotekar. Osim rada sa čitaocima i aktivnosti na organizovanju i realizaciji književnih večeri i drugih dešavanja u biblioteci, poseduje i licencu za rad u programu COBISS-bavi se elektronskom katalogizacijom knjiga u sistemu uzajamne katalogizacije.

ksenijailic@yahoo.com

 

 

Sanja Balabanović

Rođena 04.04.1983. godine u Petrovcu na Mlavi, gde završava i srednju školu. Višu poslovnu školu u Novom Sadu završava 2004. godine i stiče zvanje informatičar. Od 2012. godine radi u Biblioteci kao viši knjižničar i na poslovima održavanja računara, održavanje web sajta, dizajna reklamnog materijala za biblioteku, vođenje bibliotečke dokumentacije, rad sa čitaocima.

balabanovic983@live.com

 

 

Jelena Janaćković

Rođena 01. februara 1988. godine u Petrovcu na Mlavi. Završila je Učiteljski fakultet u Beogradu; smer profesor razredne nastave. U Narodnoj biblioteci ,,Đura Jakšić" zaposlena je od oktobra 2012. godine, na radnom mestu diplomirani bibliotekar. Zadužena je za dečije odeljenje. Pored rada sa korisnicima i učestvovanja u organizaciji književnih večeri, poseduje licencu za rad u programu COBISS - bavi se elektronskom katalogizacijom knjiga u sistemu uzajamne katalogizacije.

jelenajanackovic@hotmail.com

 

 

Marko Milivojević

     Rođen je 11. septembra 1979. godine u Petrovcu na Mlavi. Završio  je Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Čačku, po zanimanju je  specijalista strukovni ekonomista. U Narodnoj biblioteci ,,Đura Jakšić" radi od 2011. godine. Kao diplomirani bibliotekar zadužen je za organizaciju promocija i književnih večeri, pokriva muzički deo promocija i rad sa decom.

marko.hm@hotmail.com

 

 

Filip Lukić – diplomorani bibliotekar

Završio Filološki fakultet u Beogradu i stekao zvanje diplomirani profesor jezika i književnosti. U Narodnoj biblioteci „Đura Jakšić“ zaposlen je od oktobra 2018. godine. Zadužen je za rad sa korisnicima, dečje odeljenje, organizaciju promocija kao i obavaljanje ostalih poslova.

filcho125@hotmail.com

 

 

Jovanka Svetozarević

Rođena je 04. januara 1959. godine u Zabrđu. Kao daktilograf, radila je dugi niz godina u opštinskoj službi. U Narodnoj biblioteci „Đura Jakšić“ obavlja poslove pomoćnog radnika – higijeničara, kao i sve druge poslove po nalogu direktora. Živi u Zabrđu. Majka je dvoje dece.

 

KNJIGA MESECA
Pikvikov klub
Autor: Čarls Dikens
Izdavaštvo
REZULTATI KONKURSA ,,ĆIRILICA - OGLEDALO SRPSKE DUŠE" 2020/2021.
Autor:

PREPORUČUJEMO
Čitač
Autor: Trejsi Či