16.07.2017

Obuka za obavljanje poslova geronto-domaćice

 

U periodu od 12-14.07.2017.godine, u našoj biblioteci održana je obuka za obavljanje poslova geronto-domaćice po akreditovanom programu od strane Republičkog zavoda Srbije.

Autor programa i predavači su iz ustanove Gerontološki centar Beograd:

Paulina Firićaski - psiholog
Vanja Debeljević - koordinator usluge pomoći u kući

Ostale novosti:

125 godina od rođenja Ive Andrića

,,Gradimo mostove među generacijama – Za radost svakog deteta"

KNJIGA MESECA
KOSINGAS – RED ZMAJA
Autor: Aleksandar Tešić
Epska fantastika
Izdavaštvo
Radost blaga ispod zemlje
Autor: Branko Manas

PREPORUČUJEMO
STVORENJE IZ MOČVARE
Autor: Len Vin, Berni Rajtson, Nestor Redondo